Om os, bliv medlem

Bliv medlem


For at blive medlem af Lejre Vandråd og opnå fordele og rabatter skal I udfylde en formular.

 

Find formularen her


KONTAKT OS

Udfyld felterne nedenfor og klik på SEND.

 
 
 
 

Der kan også sendes en mail direkte til 

post@lejrevandraad.dk

hvor det er muligt at vedhæfte evt. bilag.

LEJRE VANDRÅD                CVR.nr. 42214094

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle vandværker i Lejre Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som f.eks.:


  • Koordinationsforum
  • Indsatsplaner
  • Vandforsyningsplaner
  • Kildepladsbeskyttelse
  • Vandindvinding
  • Vandforsyning i det åbne land
  • Regulativer
  • Beredskabsplaner
  • Andre fælles opgaver (f.eks. vandanalyser, indkøb af vandmålere etc.)


Vandrådet kan derudover formidle information mellem vandværkerne i spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv.

Vandrådet kan ikke indgå juridiske og/eller økonomiske bindende aftaler for de enkelte vandværker.

Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum i Kommunen.